Esperanto : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Nederlands : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
English

Weblog

1 oktober 2009

Nieuwe baan

Op 15 oktober mag ik beginnen op de afdeling Mondiaal Klimaat op het KNMI. Ik ga met mijn begeleider onderzoek doen naar de koolstofconcentratie in de oceaan. Koolstof komt in de oceaan voor in de vorm van koolstofdioxide en carbonaten en fungeert als buffer voor de koolstofdioxide in de lucht. De uitwisseling van koolstofdioxide tussen de atmosfeer en de oceanen is relevant voor de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer en dus voor het klimaat.

Vertalingen weblog

Vandaag vertaal ik deze weblog (of een deel ervan) naar het Esperanto en het Engels.

Ik heb ook geprobeerd om deze weblog wat dynamischer en gestructureerder te maken door Server Side Includes (SSI) te gebruiken. Maar jammergenoeg worden mijn includes genegeerd. Ik ben vooralsnog geen CMS tegengekomen dat voor mij voldoet. Daarom houd ik voorlopig een statische pagina en zodadelijk drie statische pagina's (voor elke taal).

In de toekomst wil ik met Haskell een minimale CMS bouwen, bij voorkeur met iets dat lijkt op LaTeX's includes.


22 augustus 2009

Unicode op deze pagina

Enkele dagen geleden viel mij op dat op deze webpagina characters zoals 'ĵ' en 'ó' niet goed werden weergegeven in Firefox, maar wel in Epiphany. Natuurlijk werkt het om een HTML Unicode codes te gebruiken, maar dat vond ik omslachtig. Vandaag dacht ik, Unicode moet toch gewoon werken? Een META-element met charset=UTF-8 deed precies dit. Nu werkt Unicode van deze pagina onder alle standard compliant webbrowsers.


20 augustus 2009

Het KNMI en Vrije Software

Dit is de titel van mijn laatste verslag dat ik voor het KNMI, specifiek werkstation support, schrijf. Hierin wil ik alternatieven geven voor Nvidia GPU's en proprietary software zoals SPSS en Matlab. Ik zal benadrukken dat dit met vrije software is op te lossen. (Een vereiste hiervoor is het gebruik van hardware met open specificatie.) Zodra de gebruiker en de beheerder vrij is, wordt alles beter.

Deze conclusie is niet evident voor iedereen en vrijheid is niet iets dat altijd even belangrijk wordt geacht door velen. Mijn doel is dan ook om, zonder af te wijken van de principes zoals die zijn voorgelegd aan ons door Richard Stallman, deze conclusie binnen het KNMI met overtuiging over te brengen, met de nodige concrete uitwerking en voorbeelden.

Esperanto films

De Nederlandse Esperanto-Jongeren en enkele Russische Esperantisten zijn films in het Esperanto aan het promoten en verspreiden. Eveneens verzamelen en schrijven zij Esperanto ondertiteling voor vele films. De collectie is nog niet zo groot en enkele van de huidige ondertitelingen lopen niet in fase met de film. Hier wil ik wat verbetering in brengen, te beginnen met het formuleren en oplossen van een klein probleem dat ik had bij het afspelen van de films met ondertiteling.

Het lijkt erop dat mplayer standaard ondertitels in ASCII representeert. Esperanto tekens zoals 'ŝ' worden dan storend verkeerd weergegeven. Desalnietemin staat mijn bash LANG variabele op UTF-8 (welliswaar en_US.UTF-8, maar eo_EO.UTF-8 geeft hetzelfde probleem). Blijkbaar kijkt mplayer hier niet naar. Om dit op te lossen moet je -utf8 als argument meegeven met mplayer om deze characters netjes weer te geven.


19 augustus 2009

Vrije software en Windows

Door enkelen ben ik erop gewezen dat mijn bericht van 5 augustus niet tactisch is als ik binnen de IT cariëre wil maken. En dat ik verder in het algemeen moet uitkijken waarmee ik te koop loop op het WWW.

Het bericht is... provocerend... over the top, zeker. Maar niet onjuist, of feitelijk fout. Dat het beter is vrije software te gebruiken, voor jezelf en voor anderen, is iets dat men moet leren. Hier is het positief beargumenteren voor het gebruik van vrije software een must. Ik denk echter dat af en toe ook enige elektroshocktherapie kan helpen.

Het is bijna altijd mogelijk om een aardig juiste redenering te formuleren om maar uit te komen bij een extreme stelling op basis van enkele axioma's en een relatief groot aantal redeneringsstappen, waarbij zowel de axioma's als redeneringsstappen elk op zichzelf betrouwbaar zijn. Als de redeneringen niet kwantitatief onderbouwd zijn, kun je desalnietemin vaak redelijk zeker zijn van de stappen op zichzelf. Zodra je echter dit soort stappen aanelkaar schakelt, kan de lengte van deze schakeling in het nadeel werken voor de standvastigheid van de conclusie. Hiermee wil ik natuurlijk niet zeggen dat het niet een slecht idee is Windows te gebruiken, maar alleen dat ik niet met zekerheid kan zeggen dat Windows-gebruikers moordenaars zijn.

Het spijt mij, ik kan het niet laten. Ik hoop dat ik hier nog ooit een positief argument neerzet vóór het gebruik van vrije software, i.p.v. een argument tegen niet-vrije software en Windows i.h.b.. Het is gewoon te slecht om Windows te gebruiken en daarmee uit.

Tenslotte een woord over wat ik op deze weblog post. Ik post alles wat mij juist en relevant lijkt. Hoewel ik over enige details nu anders denk dan enkele jaren geleden en over enkele jaren ik hier weer anders over kan gaan denken, blijft de rode lijn van mijn standpunten hetzelfde en er is dus ook geen reden om wat ik op deze webpagina heb gezet te verwijderen of anderzijds wijzigen. Vrijheid van meningsuiting ligt hieraan te grondslag.

Atheïsme is de weg naar God

Natuurlijk is er geen enkele rationele reden om in God te geloven. Ik ben echter gedoopt (en heb meegedaan aan de Eerste Communie en, zelfs toen ik al wist dat God niet bestond, het vormsel). Ik heb mij dan ook (recentelijk) uitgeschreven van het R.K. ledenbestand.

In de brief staat dat de registratie in het R.K. ledenbestand ongedaan is gemaakt en dat er bericht is uitgegaan naar mijn parochie en de SILA. Verder staat erin dat ik "desgewenst een aantekening van uitschrijving [kan] laten maken in het Doopboek [...]". Het lijkt mij niet zinnig mijn Christelijke achtergrond uit de geschiedenis te wissen en doe dat dan ook niet.

Er zijn vele mensen die niet geloven, terwijl ze wel staan ingeschreven bij een kerk. Dit heeft als gevolg dat de statistieken niet kloppen. Behalve het feit dat een onjuistheid als deze moet worden rechtgezet, heeft het ook als praktisch gevolg dat onze belasting verkeerd wordt besteed. Er is namelijk een (strikt stijgend) verband tussen de hoeveelheid geregistreerde gelovigen en de hoeveelheid geld er wordt besteedt aan de betreffende geloven. Dat is nergens goed voor en daarom wil ik ook aan ieder die denkt gedoopt te zijn, te willen vragen je uit te schrijven.

Uitschrijven doe je door een brief te sturen naar:

      R.K. Bureau Ledenadministratie
      Amersfoortseweg 10
      3705 GJ Zeist
  

Als je hierin schrijft dat je uitgeschreven wilt worden, zou dat voldoende moeten zijn. Mogelijk willen ze een reden horen, dus die heb ik ook vermeldt -- ik geloof niet in God.

Een kleine curiositeit die ik in de brief van het R.K. Kerkgenootschap heb gevonden is dat mijn naam als "M. van Hulten" staat genoteerd, terwijl ik op bijna al mijn formele brieven "M.M.P. van Hulten" wordt genoemd. Ik zal toch niet mijn doopnamen verliezen als gevolg van het uitschrijven van het R.K. ledenbestand?


5 augustus 2009

Gevolgen milieu bij gebruik Windows

Er zijn goede redenen te geven om geen Microsoft Windows te gebruiken en over te schakelen naar vrije software, zoals GNU/Linux. Veel problemen van Windows hebben slechts individuele impact, maar het gebruik van Windows heeft ook nadelige gevolgen op mondiale schaal. Zo heeft het gebruik van Windows een impact op het klimaat. Het gebruiken van Windows helpt mee met een grotere uitstoot van koolstofdioxide. De belangrijkste deeloorzaak van dit feit is spam. Waar komt spam vandaan? Windows machines.

Dit is een vergaande redenering die kan worden uitgebouwd tot een aantal oorzaak/gevolg relaties. Lichtelijk ge-extrapoleerd kunnen we stellen dat het gebruik van Windows dodelijk is op mondiale schaal. Het gebruik van Windows is dus, puur op basis van dit argument, tenminste onethisch. Hier zet ik de redenering uiteen. Hierna volgt een alternatief.

Windows is stuk. Dit is de reden dat het nodig is om een firewall en virusscanner op een Windows-systeem te installeren. Het is niet zo dat dit soort software op een desktop-computer hoort te staan. De noodzaak is een gevolg van het inherent stuk zijn van Windows. Vroeger of later wordt een Windows-computer geinfecteerd met een virus. Ook op zo goed als mogelijk beveiligde computers gebeurt dit. Soms merk je hier iets van, maar vaak ook niet. Vaak wordt je computer wat trager. Dan kun je Windows opnieuw installeren. Waardoor wordt je computer dan trager? De meest voorkomende reden is een virusinfectie.

Veel virussen hebben als hoofddoel zoveel mogelijk spam te versturen. Zo worden er miljoenen spam-e-mails per dag verstuurd door geinfecteerde Windows-computers. Sommige mensen vragen zich af waarom ze spam ontvangen of waarom het meer is dan voorheen. Dit is dus de oorzaak.

Veel van deze spam wordt gefilterd door grote serverparken. De kosten hiervoor lopen in de tientallen miljarden euro's per jaar. Ik zal verder zwijgen over de persoonlijke impact van spam en ga door met wat voor verdere mondiale gevolgen spam heeft.

Computers in serverparken kosten veel vermogen. Ze staan het hele jaar 24/7 te draaien, wat tot gevolg heeft dat er heel veel energie wordt verbruikt over een jaar door spamfiltering. De meeste energie verkrijgen mensen op dit moment door het verbranden van fosiele brandstoffen, wat zorgt voor de uitstoot van CO_2. Een gevolg van spamfiltering is een significante uitstoot van CO_2. Dit is kwantitatief te onderbouwen.

CO_2 is een broeikasgas, welke als effect heeft dat de aarde opwarmt. De opwarming van de aarde heeft allerlei gevolgen, zoals het smelten van de ijskappen. Hierdoor stijgt de zeespiegel, waardoor er meer overstromingen zijn. Er zijn niet altijd goede voorzieningen beschikbaar, met name in derde wereld landen, waardoor er niet op tijd kan worden ge-evacueerd. Hierdoor gaan mensen dood.

Mensen gaan dood door het gebruik van Windows.

Wat kan hier tegen gedaan worden? Is er een alternatief voor Windows? Dat is er zeker. Een goed alternatief is het gebruiken van vrije software, zoals GNU/Linux. Maar er is zoveel keuze. Wat moet ik kiezen? Je laat ofwel iemand anders GNU/Linux installeren bij je of je installeert het zelf.

Als je niet veel van computers weet, maar het graag zelf wil doen, raad ik gNewSense aan, een volledig vrije GNU/Linux distributie, gebaseerd op het gebruiksvriendelijke Ubuntu.

Je kunt mij, of een ander die weet van computers en vrije software, Debian GNU/Linux laten installeren. Dit kun je ook zelf doen. Tegenwoordig kun je zelfs kiezen voor een grafische installer. Je kunt ook kiezen voor een andere GNU/Linux distributie. Het is altijd een grote vooruitgang op Windows.

Er is geen reden om Windows te gebruiken, met alle gevolgen van dien. GNU/Linux is hier. Het is af. Het is een goed alternatief.


23 juli 2009

Bohmse mechanica

Met de Bohmse mechanica verdwijnt het meetprobleem in de kwantummechanica, maar de wereld blijkt dan wel niet-lokaal. Volgens de momenteel gangbare formulering van de Bohmse mechanica is er nog een nadeel aan deze interpretatie, naast de niet-lokaalheid. Dit is de toevoeging van een extra ontologie. In deze formulering zijn zowel deeltjes als golffuncties elementen van de werkelijkheid. De golffuncties leiden de deeltjes in de banen die ze gaan. De golffunctie is in deze formulering net zo echt als de deeltjes. David Z. Albert (auteur van "Quantum Mechanics and Experience" (1992) noemt het zelfs "stuff... 'goo' in Hilbert space which guides the particles." Deze dubbele ontologie is mijns inziens jammerlijk. In de woorden van Brian Green: "in granting independent reality to both particles and waves, the theory lacks economy" -- B. Green "The Fabric of the Cosmos" (2004), p. 208.

Ik begrijp de motivatie van deze beschrijving van de Bohmse mechanica niet. Er is namelijk een andere, oorspronkelijkere, beschrijving hiervan, waarin er alleen deeltjes bestaan als elementen van de werkelijkheid. In "A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of 'Hidden' Variables" van David Bohm (1951) staat niets over een golffunctie waar je ontologische waarde aan zou moeten hechten. Bohm begint met de Schrödingervergelijking, waar hij een kwantumpotentiaal uit afleidt. In de klassieke mechanica bewegen deeltjes volgens de klassieke potentiaal. In een kwantummechanische beschrijving moet je hierbij de kwantumpotentiaal optellen. Er is geen extra element van de werkelijkheid toegevoegd, maar we hebben slechts te maken met deeltjes. De potentiaal waar deze deeltjes aan voldoen is echter wat ingewikkelder geworden, zodanig dat onze meetresultaten precies voldoen aan de Schrödingervergelijking.

De alternatieve beschrijving met een golffunctie die het deeltje voortduwt geeft voor sommigen misschien een duidelijkere uitleg voor wat er met de deeltjes gebeurt, maar de beschrijving is niet economisch. De oorspronkelijke beschrijving van Bohm is wel economisch en geeft (voor mij) een minstens zo goede uitleg voor het gedrag van de deeltjes. Het lost bovendien het meetprobleem op dezelfde wijze op als de niet-economische beschrijving. Daarom pleit ik voor het laten varen van deze hype en dicht te blijven bij Bohm's oorspronkelijke interpretatie.


18 juli 2009

Start

Vandaag heb ik besloten om een homepage te gaan maken, te beginnen in de vorm van een weblog waarop ik enige gedachten probeer te verwoorden. Het doel is niet een zoveelste weblog te maken waarvan ik hoop dat iedereen het leest maar niemand het leest. Er zijn een aantal zaken die ik al langere tijd wil neerzetten op het web. Voorbeelden hiervan zijn korte artikelen over wetenschap en vrijheid. Het werkelijke doel van deze aanzet is een samenraapsel van het volgende:

Dit alles is redelijk statische data en in eerste opzicht geen weblog. De initiële opzet als weblog lijkt mij echter een goed idee, omdat dit mij dwingt in korte tijd voldoende data hierop te zetten en ordening van deze data gebeurt dan in een later stadium. De website d-brane.net is veel te statisch hiervoor.

CPT

Vorige week was mij de stelling ten ore gekomen dat bij omkering van de tijd de snelheid niet omkeert, net als vele intrinsieke grootheden als massa. Op dat moment had ik geen idee hoe of waarom dat zo zou zijn, maar net bedacht ik mij het volgende.

Wegens CPT-symmetrie veranderen behalve tijd ook lading en pariteit van teken. Normaal zou de snelheid door de tijdsafgeleide omkeren bij het inverteren van de tijd. Door het tekenwisseling in pariteit (de plaatscoördinaten), draait de snelheid nog een keer van teken en hierdoor is deze netto invariant onder tijdsomkering.

De stelling dat snelheid niet omkeert bij omkering van de tijdscoördinaat is dus correct.

Hetzelfde geldt voor de Coulomb-stroom. Initiëel zou je denken dat deze omkeert omdat I = dQ/dt na tijdsomkering wordt I' = dQ/d(-t) = -I, maar de lading keert wegens CPT ook om en dus is de stroom net als de snelheid invariant onder tijdsomkering.