Esperanto  : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Nederlands : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 
English

Als je een opmerking of vraag hebt, stuur het naar  of gebruik het contactformulier.

Weblog


11 mei 2013

Mensenrechten in de VS

Het Bradley Manning Steuncomité zegt een brief te hebben ontvangen als reactie op de vraag waarom Manning niet meer wordt beschouwd als gewetensgevangene. Het antwoord is dat

het voor ons oordeel van wezenlijk belang [is] dat Bradley Manning zich heeft schuldig gemaakt aan het lekken van zeer vertrouwelijke informatie en dat is een strafbaar feit. Strafbaar op grond van de Amerikaanse wetgeving en die is niet in strijd met de mensenrechten.

Hierna volgt een verontwaardige reactie van het comité met de gebruikelijke argumenten dat Manning informatie heeft gelekt wegens gewetensbezwaren en dat het bewijs dat hij naar voren heeft gebracht van zodanige sterkte is dat het onredelijk is hem te vervolgen. Maar laten we nog een kanttekening plaatsen bij de redenering van Amnesty International Nederland.

De grondwet van de Verenigde Staten (VS) is welliswaar opgesteld om mensenrechten te waarborgen, maar dat wil niet zeggen dat de Amerikaanse (d.w.z. VS) wetgeving niet in strijd is met de mensenrechten. Op de eerste plaats is de grondwet in de achtiende eeuw geschreven en zijn de mensenrechten van de 21ste eeuw niet dezelfde als van de 18de eeuw. Op de tweede plaats interpreteren wetgevers de grondwet nogal losjes (of niet), is mijn indruk soms, in elk geval in Nederland en verwacht dat het niet veel anders is in de VS. Het resultaat is een wetgeving die wel in strijd is met mensenrechten. Niet dat dit logisch volgt uit voorgaande, maar bewijzen te over.

Het standpunt van Amnesty NL, en overduidelijk de onderbouwing ervan, is een aanfluiting.


23 januari 2013

Kleine subculturen zijn zinvol

Veelal worden gebruikersgroepen van Esperanto, Bitcoin niet groot genoeg gezien om relevant te worden geacht in de wereld. Maar kleine (gebruikers)groepen zijn vaak juist belangrijk en de relatieve grootte t.o.v. de wereldbevolking hoeft niet belangrijk te zijn. Binnen Nederland zijn misschien maar 1000 actieve Esperanto-gebruikers. Dat kan (1) al genoeg zijn om zinvol te zijn, en (2) via het internet is de groep veel groter, misschien 100000. Voor andere `subculturen' zoals Bitcoin (de echte gebruikers; inclusief speculanten is die groep nog groter) geldt iets vergelijkbaars.

Vergelijk ook waar men in het dagelijks leven mee omgaat. In de stamkroeg ga je misschien maar met enkele tientallen mensen om. Via het internet kan dat ook. Dan kun je te maken hebben met veel kleinere `subculturen' dan de Esperanto-gemeenschap.

Je hoeft dus niet de massa achterna te lopen. Dat een half miljard mensen de Euro gebruiken, maakt deze in zekere zin legitiem, maar met honderd duizend Bitcoin-gebruikers kun je ook een serieuze economie draaien. Er zijn veel veelgelezen blogs over Esperanto, vrije software en wat dan ook. Het argument "er zijn te weinig gebruikers" moet vaak gelezen worden als "slechts een kleine fractie van de bevolking...", maar dit is niet de grootheid die legitimiteit geeft. Het absolute aantal is veel belangrijker. Relatief kleine subculturen zijn daarom ook legitiem.