Esperanto : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Nederlands : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 
English

Als je een opmerking of vraag hebt, stuur het naar of gebruik het contactformulier.

Weblog


19 september 2012

HTTP 404 als opsporingsbericht

Op nu.nl is te lezen dat enkele Europese organisaties bezig zijn met het plan dat gebruikers van het web bij een 404-melding een opsporingsbericht krijgen te zien. Dit bericht zou moeten verschijnen bij het verkeerd intypen van een URL.

Dit is niet iets dat kan worden afgedwongen bij webmasters of serverbeheerders. Je zou wel je eigen server hiervoor kunnen gebruiken. Waarom doen ze dit dan nog niet zelf? De organisaties die met het plan komen, Child Focus en Missing Children Europe, laten beiden een HTTP 404 foutmelding zien. Het is toch bizar te vragen of alle webmasters dit willen implementeren en dat zelf niet doen?

Waarschijnlijk verdwijnt het plan in de prullenbak voordat de organisaties het presenteren. Dit nieuwsbericht is ofwel een hoax ofwel geen van de intelligentere mensen bij deze organisaties wist van het plan om dan op te kunnen merken dat het een dom plan is.


30 juni 2012

Gebruik van vrije software op scholen

Sinds enkele jaren geleden geef ik aan het goede doel Een School in Togo. Met elke € 50 wordt een jaar collegegeld gefinancieerd dat de ouders van het kind vaak niet kunnen betalen. Onderwijs is essentieel, overal ter wereld.

Nu blijkt dat zij (nog) geen vrije software gebruiken en ze willen het computerpark vervangen. Ze schreeuwen dus om advies van iemand die iets van computers weet, zowel technisch als filosofisch. Zodoende heb ik een uitleggende e-mail gestuurd dat een klein essay is geworden en het hiervan vermelden waard is. De twee argumenten die ik in de e-mail noem voor het gebruik van vrije software i.p.v. propriëtaire software volgen verbatim.

  Op de eerste plaats is Windows een propriëtair besturingssysteem dat
  eigenlijk geen plaats hoort te kennen binnen het onderwijs. Zeker als
  er computerkunde wordt gegeven, is het zinvol om vrije software te
  gebruiken. Dit is software welke vrij mag worden gewijzigd en
  geherdistribueerd, zonder beperkingen. De beheerder van computers
  heeft dan de volledige controle over de computers en kan leerlingen
  precies de nodige beperkingen opleggen of vrijheden geven die
  essentieel zijn bij het leren begrijpen, en hierdoor effectief
  gebruiken, van computers. Zeker binnen educatie is vrijheid van
  software belangrijk. Windows en andere producten van Microsoft zijn
  niet vrij en in deze software is Digital Restriction Management (DRM)
  verwerkt.
  
  Op de tweede plaats zou een gehele vervanging van het computerpark niet
  nodig zijn. Op computers waar Windows XP relatief langzaam op draait,
  draait een modern vrij besturingssysteem zoals GNU/Linux relatief
  snel. De aanschaf van alleen nieuwe schermen en misschien een server
  zou voldoende kunnen zijn (al dan niet hergebruikt). Bovendien kan er
  ook geld worden bespaard op licenties die nodig zijn om Windows te
  draaien op de computers. (Vaak zit dat inbegrepen bij de aankoop van
  nieuwe computers, maar dit geld kan formeel terug worden gevraagd aan
  Microsoft volgens hun eindgebruikersovereenkomst (EULA).)

Na enige verdere discussie geef ik enkele concrete GNU-systemen die ze zouden kunnen gebruiken.

  Er is echter op korte termijn wel de kostenpost van de investering in
  kennis van vrije besturingssystemen zoals GNU/Linux. Ik denk echter
  dat deze relatief klein is in vergelijking met de bespaarde kosten door
  de introductie van vrije software. Ik gebruik zelf Debian GNU/Linux
  maar mogelijk is het vrije besturingssysteem Trisquel GNU/Linux,
  dat toegespitst is op educatie, een goede keuze. Typisch zijn alle
  GNU/Linux-distributies beschikbaar in meerdere talen, waaronder Frans
  en Esperanto, en meestal gratis.
Wat zij ook besluiten, al beginnen ze met alleen maar OpenOffice en Firefox te installeren en leerlingen HTML te leren, ik denk dat het belangrijk is dat wij mensen erop wijzen dat er alternatieven zijn, maar dan heb ik het over de keuze tussen verschillende vrije besturingssystemen -- Windows is geen alternatief.


9 mei 2012

Preambule van ACTA

Enkele weken geleden had ik een analyse afgerond van de preambule van ACTA. Tot dusver vergeten op mijn weblog te zetten. Bij deze alsnog.

VN en Noord-Zuid-conflict

De laatste tijd is mijn interesse voor wereldproblematiek gegroeid. Zo heb ik de laatste paar weken in development dialogue no. 56 zitten lezen. Hierin staat beschreven wat voor goede dingen de Verenigde Naties (VN) hebben gedaan, maar ook waarin deze gefaald heeft als gevolg van ondemocratische invloeden van economisch en militair machtige naties op het noordelijk halfrond. Niet exclusief maar wel met name de Verenigde Staten. In deze development dialog zijn verschillende stukken van Erskine Barton Childers die voor de VN heeft gewerkt en sterk voorstander is van het versterken van de VN. Ik ben het met hem eens en zie bij voorkeur de VN als een overheid met een sterke invloed op de wereld. Dit natuurlijk op democratische wijze, bij voorkeur ondersteund met een United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Bizar is dat ik het UNPA niet kende voordat Andreas Bummel hierover eind vorig jaar een lezing gaf voor de Wereld Federalisten Beweging Nederland (WFBN) en de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN), terwijl dit potentieel één van de belangrijkste democratische organen voor de toekomst van de wereld kan zijn.

Terug naar development dialog no. 56, pp. 261-278: The United Nations in a world of conflict met commentaar door Jan Pronk. Dit artikel van Childers annoteer ik hier, omdat Pronk morgen een lezing zal geven over de beschreven problematiek.

Childers probeert immer uit te leggen hoe vertekend ons beeld is van de VN. Deze zouden inefficient, bureaucratisch en corrupt zijn. Dit is niet het geval, of tenminste veel minder waar dan we denken. Hij pleit juist voor een sterkere VN (wat ook impliceert dat landen meer geld aan de VN moeten geven). Enkele voorbeelden:

Hij komt ook met concrete voorstellen voor verbetering, zoals het hervormen van de Bretton Woods-instituten (IMF en Wereldbank). Momenteel is het IMF zeer ondemocratisch. We moeten ook van het nation-state (natie-staat) concept af. Momenteel (1994) zijn één op de achttien mensen op de wereld inheems, welke meestal niet op redelijke wijze onder een specifieke natie-staat vallen.


28 januari 2012

Hoe ik over auteursrecht dacht en denk

Bijna drie jaar terug heb ik een essay over auteursrecht geschreven, maar volgens mij nooit gepubliceerd. Gezien mijn ideeën hierover nu niet significant verschillen van toen, publiceer ik het bij deze alsnog. Er zijn enkele zaken die ik heb aanscherpt en aangevuld. Deze aanvullingen betreffen definities, waarom het gebruik van de term intellectueel eigendom echt misplaatst is, hoe de term piraterij door organisaties zoals de Piratenpartij wordt gebruikt en dat het enige doel van auteursrecht en vergelijkbare wetgeving het weldoen van het publiek moet zijn. De essentie van het betoog, dat auteursrecht sterk hervormd moet worden en dat afwijkingen van dit standpunt veelal komen door onduidelijkheden over auteursrecht, is in deze bijgewerkte versie hetzelfde.

Oh ja, dit betoog (lezer) valt onder de licentie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.nl, een vrije licentie volgens de definitie. (Als er fouten in de vertaling van deze definitie of pdfreaders.org zitten, hoor ik dat graag gezien ik deze medevertaald en proefgelezen heb.)

UPDATE: Het essay geupdate (en bovenstaande daarvoor aangepast).


15 januari 2012

Twee wegen naar informatievrijheid

Naar aanleiding van een essay van Richard Stallman en het punt over auteursrecht van maximaal vijf jaar in het partijprogramma van de Piratenpartij Nederland heb ik een essay geschreven. Echter na verder informeren, blijkt dat de Piratenpartij Nederland rekening wil houden met copylefted vrije software en dat het partijprogramma door te weinig tijd nog niet voldoende genuanceerd en bijgewerkt is.